Κ.Ε.Π

Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες
Image
Μετά την Μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και την αλλαγή του με την εφαρμογή του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» το 1997, δημιουργήθηκε ο Δήμος Αχέροντα με τα τέσσερα Δημοτικά του Διαμερίσματα Γαρδίκιου, Σκανδάλου, Γλυκής και Χόικας με έδρα το Γαρδίκι.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η κατασκευή του νέου Δημαρχείου στο Γαρδίκι, ενός έργου που ήταν απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των δήμόσιων υπηρεσιών του Δήμου.

Την 1η Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Βασική πτυχή του προγράμματος ήταν η μείωση του αριθμού των δήμων. Η Έδρα του νέου Δήμου Σουλίου μεταφέρθηκε στην Παραμυθιά και το πρώην πλέον Δημαρχείο μετατράπηκε σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών * και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

* Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) είναι κρατικά καταστήματα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Υπηρεσίες που παρέχονται στα Κ.Ε.Π:
  • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα
  • Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου

Επικοινωνία

2666360311

d.aheronta@kep.gov.gr

dimarxeio
dimarxeio
dimarxeio
dimarxeio
dimarxeio
dimarxeio