Σε κάθε επίσκεψη μου στο δικτυακό τόπο gardiki.eu, θα εφαρμόζω και θα δεσμεύομαι από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνεπώς η χρήση του δικτυακού τόπου gardiki.eu, αποτελεί από μέρους μου την πλήρη και ανεπυφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζεται και εμπεριέχεται κάθε φορά στη διαδικτυακή διεύθυνση, ή ενσωμάτωση ή η αντιγραφή του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, με οποιοδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με μεταφορά σε σκληρό δίσκο, με παραγωγή νέας ιστοσελίδας ή με άλλους τρόπους) με σκοπό την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet) και η εμπορία στοιχείων που υπάρχουν σε αυτό το διαδικτυακό τόπο χωρίς γραπτή άδεια του gardiki.eu.
Επίσης απαγορεύεται η διάθεση του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το gardiki.eu ή τρίτα μέρη, είναι αποκλειστικά σήματα του gardiki.eu ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Το gardiki.eu διατηρεί το δικαίωμα τροποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε τροποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο με επιμέλεια του gardiki.eu. Αποτελεί αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται σχετικά με τροποποιήσεις στους υπάρχοντες Όρους Χρήσης.
Το gardiki.eu σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, η οποία προέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας.
Το gardiki.eu δικαιούται, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google, Inc ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των διεύθυνσεων IP) θα μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό της αξιολόγησης της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για φορείς εκμετάλλευσης ιστοχώρων και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.
Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνσή σας IP με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με εσάς από τη Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Συνδέσεις με διαδικτυακές διευθύνσεις τρίτων

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του gardiki.eu και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του ιδιοκτήτη της σελίδας gardiki.eu. Για τον λόγο δε αυτό, ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

Περιορισμός ευθύνης

Το gardiki.eu δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.
Image